رئیس جمهوری یمن از قدرت‌های بین‌المللی خواست کودتا را تانيد نکنند

03 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

عبد منصور ربو هادی، رئیس جمهوری یمن، که ماه گذشته و تحت فشار حوثی‌ها استعفاء داد، می گوید، هر آنچه حوثی ها انجام داده اند، فاقد مقبولیت عمومی و مشروعیت قانونی ست. آقای هادی که شنبه از حبس خانگی در پایتخت گریخت و در زادگاهش در عدن پناه گرفته است، در اولین اظهاراتش، از قدرت‌های بین‌المللی خواست تا از تائید کودتا در کشورش خودداری کنند. حوثی‌های یمن به شاخه ای از مذهب شیعه اعتقاد دارند و روابط نزدیک شان با تهران، باعث نگرانی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز شده است. گزارش از سیران شرفی.