سنا آمریکا خواستار کمک به عربستان در بحران یمن برای جلوگیری از نفوذ ایران شد

01 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سنای آمریکا به طرحی که به موجب آن کمک نظامی واشنگتن به متحد کلیدی خود در دنیای عرب، عربستان سعودی به علت دخالت نظامی ریاض در یمن را متوقف می کرد، رای منفی داد. گزارش فرهاد پولادی