طرح پيشنهادی کنفدراسيون يمن رد شد

29 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جناح های سیاسی یمن از جمله شیعیان حوثی طرح تقسیم آن کشور به شش منطقه در چارچوب یک فدراسیون را رد کرده ا ند و می گویند این طرح یمن را به مناطق جداگانه ثروتمندان وفقرا تقسیم خواهد کرد.