اعلام همبستگی یک فرمانده ارتش یمن با منصور هادی

31 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در یمن، سرتیپ عبدالرحمن ال حلیلی فرمانده ای که با ۱۵ هزار سرباز نیمی از مرزهای مشترک يمن با عربستان سعودی را در کنترل دارد، با عبد ربه منصور هادی که به عربستان سعودی گریخته، اعلام همبستگی کرده است.