تلاش سازمان ملل برای تسهیل دیالوگ در یمن

20 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگو میان جناح های رقیب در یمن، با شرکت نمایندگان حوثی و با میانجیگری سازمان ملل متحد آغاز شد. اما دو نفر از افراد شرکت کننده،مذاکرات را ترک کرده و می گویند، "حوثی ها آن ها را تهدید کرده اند.