حمله حوثی ها به عدن دفع شد

03 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیروهای وفادار به منصور هادی رئیس جمهوری یمن ، روز دوشنبه ، با شورشیان حوثی که به شهر عدن اعزام شده اند ، درگیر شدند. تشدید ناآرامی ها در یمن موجب نگرانی جامعه بین المللی شده است. شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته از طرفین درگیری در یمن خواست به گفتگوهای صلح با میانجی گری سازمان ملل بازگردند.