ظریف: گروه های یمنی باید برای پایان بحران باهم مذاکره کنند

25 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای امنیت سازمان ملل علیه شورشیان حوثی در یمن، تحریم تسلیحاتی برقرار کرد. روسیه در این رای گیری که با چهارده رای مثبت به تصویب رسید، شرکت نکرده است.