عربستان روز دوشنبه به مواضع حوثی ها در صنعا حمله کرد

07 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هواپیماهای عربستان سعودی دوشنبه نیز قرارگاه های شورشیان در مرکز، مواضع آنها در پایتخت یمن را بمباران کردند. هفته گذشته، سخنگوی عملیات ضد یمن اعلام کرد، که "تنها بصورت موردی و بنا به ضرورت از بمباران هوایی استفاده خواهد شد."