ورود فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن

24 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسماعیل شیخ احمد، فرستاده جدید سازمان ملل به یمن، می گوید، بحران یمن، تنها از طریق مذاکره بین خود یمنی ها قابل حل است.آقای احمد که این سخنان را هنگام ورود به پایتخت یمن ایراد می کرد، ضمنا اضافه کرد، در حال حاضر مهمترین کار، تسریع امداد رسانی به مردم آسیب دیده یمن است.