ابراز تأسف دبير کل سازمان ملل متحد از شکست آتش بس در یمن

29 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد ضمن ابراز تأسف از عدم تمدید آتش بس ۵ روزه در يمن که با هدف رساندن کمک های انسانی به جنگزدگان يمنی برقرار شده بود، از طرف های درگير خواست به بحران موجود از طريق گفت و گو و گزينه های ديپلماتيک پايان دهند.