احتمال تغییر مسیر کشتی حامل کمک‌های ایران به یمن به سمت جیبوتی

30 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسين اميرعبداللهيان، معاون عربی و آفريقايی وزرات امور خارجه ايران تأييد کرده است که کشتی ايرانی حامل کمک های انسانی برای جنگزدگان يمن جهت رعايت پروتکل بازرسی سازمان ملل متحد و بازرسی بار خود عازم جيبوتی است.