طرفین درگیر در یمن برای حضور در کنفرانس صلح ژنو آماده می‌شوند

18 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عبد منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن می گوید،در کنفرانس صلحِ یمن در ژنو، بجای مذاکره با شورشیان حوثی،در مورد چگونگی اجرای قطعنامه ۱۲۱۶شورای امنیت در مورد کشورش گفتگو خواهد کرد. با اینحال، بنظر می رسد اکثریّت قریب به اتفاق یمنی ها،و حتی برخی از شورشیان حوثی،به نتایج گردهمایی ژنو خوشبین هستند.