چند مقام دولت در تبعید یمن وارد عدن شدند

25 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چند تن از مقام های دولت در تبعید یمن، برای فراهم کردن مقدمات مراجعت دولت در تبعید، به بندر عدن در جنوب آن کشور وارد شده اند.