حملات تروریستی پاریس و بحث آزادی بیان در آمریکا

03 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی از سناتورهای جمهوریخواه میگویند باید اختیارات سازمانهای اطلاعاتی برای شنود شهروندان بیشتر شود در حالیکه برخی دیگر از سناتورهای جمهوریخواه بشدت با این طرح مخالفند. گزارش آرش اعلایی