تلاش‌های جمهوریخواهان کنگره برای همراهی با پرزیدنت ترامپ

06 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمهوریخواهان با در دست داشتن اکثریت در هردو شاخه کنگره درسالی که گذشت به انجام دستورکارهای قانونگذاری در سال ۲۰۱۷ امید وار بودند. با اینحال برتری کوچک آنها در سنا میزان پیشرفت شان را کند کرد. گزارش شهلا آراسته و نگاهی به کنگره در سال ۲۰۱۷