مرور اتفاقات سال ۲۰۱۸؛ پیروزی بی سابقه زنان در انتخابات مجالس قانون‌گذاری آمریکا

04 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شمار زیادی از زنان آمریکایی در انتخابات میان دوره ای سال ۲۰۱۸ به مجالس قانون‌گذاری محلی، ایالتی و فدرال راه یافتند. با این پیروزی کم سابقه، شاید بتوان سال ۲۰۱۸ را سال زنان نامید.