آسیب های روحی و روانی زنان و دختران ایزدی نجات یافته از داعش

14 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزاران زن و دختر ایزدی که پس از ربوده شدن توسط شبه نظامیان داعش بصورت برده جنسی از آنها استفاده می شد، مدت ها بعد از فرار از دست ربایندگانشان هنوز از آسیب روانی دوران اسارت بشدت رنج می برند.