دفاع زنان ایزدی از شهر و خانه خود در برابر داعش

29 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

درحالی که نیروهای ارتش عراق به سوی موصل پیش می روند یک گروه از زنان ایزدی تلاش می کند که از شهرها و شهرک های خود در برابر ویرانگری ها، آدمربایی ها و جنایات گروه افراطی داعش دفاع کند.