يازده میلیون دلارهزینه سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک

11 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزینه سفر محمود احمدی نژاد و همراهانش به نیویورک موضوعی است که منتقدین دولت به آن پرداخته اند. آنها معتقدند بسیاری ازهزینه های صرف شده برای هیات ایرانی اعزام شده به نیویورک هزینه ها ی غیر ضروری است.