یاسمین لوی خواننده اسرائیلی: ممنوعیت آوازخوانی زنان در ایران ظلم بزرگی است

13 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یاسمین لوی خواننده اسرائیلی در گفتگو با بهنود مکری درباره ممنوعیت آوازخوانی زنان در ایران و محدودیت های موجود در عرصه موسیقی توضیحاتی داد.