یارانه نقدی ثروتمندها قطع می شود

29 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران تصویب کرد یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه، یا ثروتمندها، ظرف سه ماه آینده قطع شود. دلیل قطع یارانه ها کسری بودجه عنوان شده است.