راه اندازی برنامه یالی به ابتکار باراک اوباما در آوریل ۲۰۱۴

09 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

میشل اوباما بانوی اول آمریکا ، از حدود ۵۰۰ جوان شرکت کننده در برنامه آموزش رهبران جوان آفریقایی موسوم به یالی خواست برای پیشبرد حقوق زنان در کشورهای خود فعالیت کنند. برنامه یالی به ابتکار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آوریل سال ۲۰۱۴ راه اندازی شده است.