يادی از توران ميرهادی و بخشی از سخنانش در مستند يمينی شريف، و فروش كتابهای ترامپ

21 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توران ميرهادی در بخشی از مستند يمينی شريف از همكاری با عباس يمينی شريف در تشكيل شورای كتاب كودک مي گويد، كتابهاي دونالد ترامپ پرفروش شدند و اما واتسون در مترو كتاب پنهان مي كند.