يادی از سهراب رحيمی، فيلمی از زندگی اميلی ديكنسون و شيطنت فرزندان داروين

30 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درگذشت سهراب رحيمی شاعر و مترجم ايرانی، زندگی اميلی ديكنسون روی پرده سينما، شيطنتی از فرزندان داروين و بازگشت هری پاتر در قالب نمايشنامه