یادی از پروفسور احسان یارشاطر و‌ پیدا شدن نمایشنامه ای از آگاتا کریستی

23 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

یادی از پروفسور احسان یارشاطر، بنیانگذار دانشنامه ایرانیکا، نگاهی به جایزه جایگزین نوبل ادبیات و پیدا شدن نمایشنامه ای از نویسنده مشهور ژانر جنایی آگاتا کریستی