یادی از خالق صد سال تنهایی و معرفی دو کتاب خودشناسی

13 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاه عکسی از مارکز، فیلمهای ساخته شده از روی کتابهای مارکز و گفتگو با ساسان حبیب وند، نویسنده کتابهای خودشناسی