یادی از فروغ فرخزاد در سالگرد درگذشت او

27 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ساناز زارع ثانی، شاعر ساکن آلمان از فضای شعرهای فروغ فرخزاد و تفاوت بیان احساسات عاشقانه در شعرها و نامه های خصوصی فروغ می گوید.