يادی از دهقان فداكار و اهميت الگوهای كتابهای درسی

17 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ناهيد حسينی استاد دانشگاه و پژوهشگر امور زنان و آموزش در مورد اهميت الگوهای كتابهای درسی می گويد و نسخه نادری از طرح هرژه زير چوب حراج می رود.