يادبود جان باختگان جنگ ويتنام

19 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محل يادبود جان باختگان جنگ ويتنام در شهر واشنگتن، يکی از پر جاذبه ترين اماکن يادبود در پايتخت آمريکاست. سطح ديوار بزرگ و مرمرين اين محل يادبود، پوشيده از نام مردان و زنانی است که حين خدمت در ارتش آمريکا در جنگ ويتنام يا کشته یا مفقودالاثر شدند. از پايان جنگ ويتنام در سال ۱۹۷۵، از ماه آوريل تا اکتبر هر سال، هر يکشنبه گروهی ويژه متشکل از زنان و مردان داوطلب برای ادای احترام به قربانيان جنگ در اين محل حاضر می شوند.