قطع دسترسی ایران به خاک لبنان با پایان جنگ سوریه

17 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یاکووف لاپین- تحلیلگر نظامی و پژوهشگر ارشد در موسسه مطالعات استراتژیک بگین سادات در اسراییل معتقد است که دسترسی ایران به خاک اسراییل با پایان جنگ داخلی سوریه از بین می رود.