«گزارش ناروا»ی احمدی نژاد به خامنه ای و ملت

31 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمود احمدی نژاد در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی، از عملکرد دولت خود بار دیگر دفاع کرد، اما همزمان، آماری ارایه داد که باز هم با فریاد اعتراض شماری از هواداران پیشین دولتش همراه شده است. در این رابطه، رییس بازرسی کل ایران، که خود از وزیران پیشین کابینه محمود احمدی نژاد است، گفته های او را «ناروا و خارج از انصاف» دانسته است. گزارش از آرش سیگارچی.