وزیر پیشین اقتصاد لبنان در انفجار اتومبیلش کشته شد

06 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در انفجار بمب در مرکز بیروت در نخستین ساعتهای امروز محمد شَطَح وزیر پیشین اقتصاد از منتقدان سرسخت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کشته شد.