وزیر مشاور در امور خارجه عربستان: جهان و کشورهای عرب اقدامات خرابکارانه رژیم ایران را نمی‌پذیرد

11 خرداد 1398