وزیر علوم ایران: پرونده بورسیه های غیرقانونی جمع و جور شد

17 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد فرهادی وزیر علوم ایران روز شنبه از «جمع و جور شدن» پرونده اعطای بورسیه های غیرقانونی به گروهی از دانشجویان در دولت محمود احمدی نژاد خبر داد؛ پرونده خبرسازی که پای بسیاری از مقامات ایران و فرزندان آنها را به میان کشیده بود. گزارش کورش صحتی