وزیر خارجه آمریکا فیلم اعتراضات ۲۱ دی را منتشر کرد؛ شعار معترضان: «به من نگو فتنه‌گر، فتنه تویی ستمگر»

21 دی 1398