وزیر بهداشت آمریکا عذرخواهی کرد

09 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر بهداشت و خدمات اجتماعی فدرال آمریکا در کنگره حاضر شد و از مردم به دلیل مشکلاتی که آمریکاییان را از نامنویسی برای خرید بیمه بهداشت اجباری بازداشته است پوزش خواست. جمهوریخواهان کنگره در این جلسه دولت را به اغفال مردم متهم کرده و قانون بیمه بهداشت موسوم به ObamaCare را مورد انتقاد قرار دادند. گزارش از شهلا آراسته.