وزير اطلاعات ايران عربستان را به دادن کمک مالی به مخالفان متهم کرد

01 اسفند 1390
بشنوید
وزير اطلاعات ايران عربستان را به دادن کمک مالی به مخالفان متهم کرد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.