وزير امورخارجه جديد ايران

13 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

حسن روحانی، رییس، جديد جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه سیزدهم مرداد ماه با حضور در مجلس شورای اسلامی مراسم تحلیف ریاست جمهوری را بجا آورد و فهرست نام اعضای کابینه خود به رئیس مجلس ارائه داد. محمد جواد ظریف، دیپلمات با سابقه، وزیر پیشنهادی برای وزارت امور خارجه از جمله سرشناسترین این چهره ها بود. گزارشی از سوابق و عملکرد محمد جواد ظریف از کوروش صحتی.