وزير امور خارجه آلمان يازدهم آوريل راهی واشنگتن می شود

07 مهر 1388
بشنوید
وزير امور خارجه آلمان يازدهم آوريل راهی واشنگتن می شود
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.