وزیر امور خارجه آلمان وارد کیف شد

23 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر امور خارجه آلمان برای کمک به گفتگو بین دولت اوکراین و جدایی طلبان در مناطق شرقی اوکراین، وارد کیف پایتخت اوکراین شد. در همین حال، دبیر کل سازمان ملل متحد از جدایی طلبان ِ شرق اوکراین خواست به نقض تمامیت ارضی اوکراین پایان دهند. گزارش از مهدی آرمی.