ویژه برنامه صدای آمریکا: تأثیر خروج شاه از ایران

26 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۳۵ سال پیش در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ محمدرضا شاه پهلوی، ایران را برای همیشه ترک کرد. به این مناسبت صدای آمریکا در برنامه ویژه ای به بررسی ابعاد تاریخی و شخصیتی این واقعه می پردازد.