ویژه برنامه مذاکرات هسته ای - بخش دوم

09 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بخش دوم از ویژه برنامه مذاکرات هسته ای در روز ۹ تیرماه از بخش فارسی صدای آمریکا.