ویژه برنامه - کنکور

26 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«گزارش ویژه» با نگاهی عمیق تر به موضوعهای روز می پردازد و همراه با کارشناسان، آنها را به شیوه ای واقعی، ملموس، و متوازن برای بینندگان خود بیان می کند.