ویژه برنامه گرتا ون ساسترن – مبارزه با بحران مسکن های اعتیادآور

22 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گرتا در گفت و گو با سیاستمدارانی چون پم باندی، دادستان فلوریدا و عضو کمیسیون رئیس جمهوری برای مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر، به بررسی بحران مسکن های اعتیادآور در آمریکا می پردازد.