ویژه برنامه گرتا ون ساسترن – کسب برتری در قاره آفریقا

23 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گرتا در گفت و گو با دست اندرکارانی چون مایک گرین، مسئول آژانس توسعه بین المللی آمریکا، سفر بانوی اول آمریکا به آفریقا و رقابت چین و آمریکا برای دستیابی به بازار کشورهای آفریقایی را بررسی می کند.