ویژه برنامه گرتا ون ساسترن – گزارشگران از جان گذشته

17 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گرتا با کورتنی رَج، مدیر کمیته محافظت از روزنامه نگاران، دوتن از گزارشگران و یکی از مدیران صدای آمریکا درباره ی آزادی مطبوعات و رسانه ها در سراسر جهان گفتگو می کند.