ویژه برنامه گرتا ون ساسترن – به یاد آوردن رویا

20 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گرتا در گفت و گو با بن کارسون وزیر کنونی مسکن و شهرسازی و دانا برزیل دبیر سابق کمیته ملی حزب دمکرات یاد و خاطره مارتین لوترکینگ را گرامی می دارد.