ویروس کرونا فرودگاه‌های پرتردد جهان را سوت و کور کرده است؛ ضرر هنگفت در انتظار شرکت‌های هواپیمایی

24 اسفند 1398