ویرانی آمفی تئاتر شیروخورشید تبریز به حکم قاضی شرع

07 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ویرانسازی بناها و آثار فرهنگی ایران گرچه پیشینه ای کهن دارد، اما رخداد انقلاب زمینه ساز تقویت نیروهای تندرویی شد که تحمل پذیرش بناهای فرهنگی مدرن را نداشتند. ویرانی آمفی تئاتر تبریز محور سلسله گزارش هایی درباره این رویدادهاست. گزارش از بهمن سقایی.