ویدئو زیر گرفتن شهروندان حامی گوایدو توسط نظامیان حامی مادورو در ونزوئلا

10 اردیبهشت 1398